Elektriska akupunktur

Tens behandling - Elektriska akupunktur med tens vibrationer

Transkutan Elektrisk Nervstimulering (TENS) verkar genom att förstärka nålarna effekter, och används bland annat vid smärtlindring. Under TENS-behandling används en elektrisk ström av olika frekvenser för att stimulera akupunkturpunkterna. Behandlingen ger en långvarig effekt genom frisättning av kroppens egna endorfiner, hormoner och energiflöde. Strömstyrkan justeras så att starka men behagliga pirrningar uppstår i det sjuka området under högfrekvens stimulering. Under en lågfrekvent stimulering inträffar muskeltryckningar.