Gör akupunktur ont?

Hur gå det till med behandling?

Inom akupunktur förs en eller flera tunna nålar in i kroppens mjuka vävnader. Hur djupt nålen förs in varierar från 1cm upp till över 1 dm, beroende på vilken del av kroppen som omfattas. Tiden nålen sitter i huden varierar från några sekunder till 20 minuter eller mer. För att behandlingen skall vara effektiv måste patienten ha några förnimmelser. Det kan röra sig om kittlande smärta, att man känner sig tung, svullen eller upplever känslolöshet. Hur mycket en patient känner beror på akupunktören, behandlingen, den sjukdom patienten lider av och dennes smärttröskel.

Patienten känner ofta elektriska stötar i samband med akupunktur, vilket är ett gott tecken. De elektriska stötarna innebär att nålarna fått "Qi" och tyder på positiva känslor. Effekten upplevs dock inte alltid omedelbart under behandlingsstart. När nålar tas bort, känner sig patienten vanligtvis mera avslappnad med fritt energiflöde orsakad av endorfin- och serotoninfrisättning.