Hur funkar akupunktur

Hur fungerar det?

Enligt forskning är det troligt att akupunkturens effekt kan förklaras med hjälp av teorin om reflexer från nervsystemet. När man sticker en nål i en nålpunkt erhåller man Qi, det vill säga att bioelektriska strömmar frigörs från nålpunkten och rör sig mot de andra nålpunkterna på samma meridian. På så sätt påverkas de organ som hör dit. Därför kan den bioelektriska ledningsförmågan även spåras i hela meridiansystemet.

Om man till exempel sticker i nålpunkten "shu" på ryggen går strömmarna vertikalt i meridianernas riktning, och inte horisontellt längsmed nerverna från ryggmärgens segment.